Par mums | IQTC

Par mums

Starptautiskais kvalifikācijas un mācību centrs “IQTC” ir vienīgā TÜV Rheinland Akademie sertificētā un pilnvarotā izglītības iestāde Baltijas valstīs. Mācību centrs piedāvā juridiskajām un fiziskajām personām dažāda veida kvalifikācijas paaugstināšanas kursus, seminārus un apmācības veiksmīgai tālākai darbībai dažādās rūpniecības un pakalpojumu nozarēs.

“IQTC” ir Latvijas Republikas Izglītības kvalitātes valsts dienestā reģistrēta profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības iestāde, kur mācību procesu organizēšana un speciālistu sagatavošana kvalifikācijas paaugstināšanas jomā ir sertificēta kā atbilstoša ISO 9001:2008 un OHSAS 18001:2007 prasībām. Mācību centrs ir neatkarīgā personāla sertificēšanas centra (PersCert TÜV) vienīgā pilnvarotā iestāde Baltijas valstīs, kas apmāca darbiniekus un darbu vadītājus saskaņā ar SCC (Safety Certificate for Contractors) reglamentiem.

“IQTC” uzdevums ir sagatavot Eiropas standartiem atbilstošus augstas klases profesionāļus, sniedzot padziļinātas teorētiskas zināšanas savienojumā ar praktiskiem uzdevumiem reālās darba situācijās. Pateicoties ciešai sadarbībai ar ārzemju partneriem un vietējiem uzņēmumiem, mācību centrs ir izveidojis īpašu, uz praksi orientētu speciālistu sagatavošanas sistēmu. Mācību programmas ir balstītas uz moduļu principa un ir paredzētas speciālistiem ar dažādu sagatavotības līmeni. Mācību moduļus var pielāgot atkarībā no profesionālajām vajadzībām un vēlmēm.

“IQTC” pasniedzēji ir savas nozares profesionāļi ar bagātīgu personīgo un pedagoģisko darba pieredzi. Mūsu pasniedzēju pedagoģiskā sagatavošana notika starptautiski atzītajā Vācijas profesionālās izglītības iestādē – TÜV Rheinland Akademie, kur ir apgūtas jaunākās mācību metodes un pārņemta labās prakses pieredze darbā ar dažāda profesionālās kvalifikācijas līmeņa speciālistiem.


Individuāli risinājumi

Sadarbībā ar TÜV Rheinland Akademie mācību centrs “IQTC” var piedāvāt vairāk kā 12 000 dažādu kursu un semināru. Ar profesionālu pasniedzēju atbalstu mēs varam izveidot mācību programmas, kas ir piemērotas klientu individuālām vajadzībām.