Pakalpojumi

Pakalpojumi

IQTC_pakalpojumi_profesionālā_pilnveide

Pakalpojumi profesionālās pilnveides jomā

“IQTC” sniedz pamata teorētiskās zināšanas noteiktajā rūpniecības vai pakalpojumu nozarē un veic uz praksi orientētu speciālistu sagatavošanu. “IQTC” uzdevums ir īstenot kompleksu pieeju speciālistu sagatavošanā un nodrošināt rezultātu kontroli. Pateicoties ciešai sadarbībai ar mūsu partneriem un uzņēmumiem, mums ir izveidota sistēma, kas ir orientēta uz praktisko sagatavošanu un kas dod mūsu klientiem papildus priekšrocības.

“IQTC” sagatavo un konsultē apmācību programmu dalībniekus no sākuma līdz beigām, t.i., sākot ar pamata iemaņu apgūšanu konkrētās profesionālās darbības jomā un beidzot ar sagatavošanu profesionālās kvalifikācijas eksāmenam.

Mēs sagatavojam speciālistus, pamatojoties uz apmācībām pēc moduļu principa saskaņā ar vācu duālo profesionālās izglītības sistēmu. Šī sistēma ir kļuvusi par atzītu apmācību veidu visā pasaulē. Duālā profesionālās izglītības sistēma balstās uz darba pieredzes un teorētisko zināšanu integrētu pieeju.

IQTC_pakalpojumi_sertificēšanā

Pakalpojumi sertificēšanas jomā

“IQTC” sadarbībā ar TÜV Rheinland piedāvā personāla, ražošanas, pakalpojuma, produkcijas un kvalitātes vadības sistēmas sertificēšanu (resertificēšanu) saskaņā ar starptautiskajiem (ISO) un Eiropas (EN) standartiem.

Mūsdienu pieredze liecina, ka sertificētā kvalitātes vadības sistēma un citi sertifikāti, kas apliecina produkcijas kvalitāti vai personāla profesionālo kompetenci, ir viens no nosacījumiem veiksmīgam uzņēmējdarbības sākumam. Tā ir arī viena no prasībām, piedaloties atklātos konkursos, iepirkumos vai valsts pasūtījumos.

Pierādīts, ka sertifikācija ir lētāka par ražošanas inspekcijām vai nepārtrauktām preču kvalitātes pārbaudēm. Sertifikācija ir garants investīcijām un izdevīgai apdrošināšanai. Tā ir pārliecība par savas produkcijas, pakalpojuma vai personāla konkurētspēju straujos tirgus attīstības nosacījumos.