Mūsu nostāja | IQTC

Mūsu nostāja


Misija

Radīt nosacījumus vietējās ražošanas un uzņēmējdarbības attīstībā, izveidojot mācību bāzi ar mērķi nodot zināšanas un pieredzes un sniegt kā uzņēmumiem, tā darbiniekiem izaugsmes iespējas.


Vīzija

Būt līderim profesionālās apmācības nodrošināšanā rūpniecības un pakalpojumu nozarēs, ar augstiem kvalitātes standartiem un individuālu pieeju klientiem.


Princips

“Mēs zinām. Mēs mācam. Mēs atbalstam. “


Uzdevumi

• Nodrošināt drošību un kvalitāti cilvēka, tehnoloģijas un apkārtējās vides mijiedarbībā
• Nodrošināt darba tirgus piekļuves iespējas profesionāļiem
• Nodrošināt profesionālās apmācības iespējas stingrā saskaņā ar Eiropas standartiem un TÜV Rheinland kvalitāti
• Nodrošināt sertifikācijas (resertifikācijas) pakalpojumus atbilstoši starptautiskiem un Eiropas standartiem


Vērtības

• Kompetenta komanda
• Inovācijas
• Kvalitāte un ātrums
• Sadarbība
• Sociālā un ekoloģiskā atbildība