Kursi

Kursi

Kursi_IQTC

Pateicoties ciešai sadarbībai ar uzņēmumiem no dažādām rūpniecības un pakalpojumu nozarēm, “IQTC” rīcībā ir kursi un plašas iespējas personāla profesonālās kvalifikācijas celšanas jomā, pamatojoties uz apmācībām pēc moduļu principa saskaņā ar vācu duālo profesionālās izglītības sistēmu. Šī sistēma ir kļuvusi par atzītu apmācību veidu visā pasaulē. Duālā profesionālās izglītības sistēma balstās uz darba pieredzes un teorētisko zināšanu integrētu pieeju.

Mēs nodrošinām atbalstu speciālistu pieredzes apmaiņā dalībai TÜV Rheinland Akademie organizētajās konferencēs un forumos. Atrodiet Jums vajadzīgo kursu piedāvājumu mūsu mājas lapā vai TÜV Rheinland Akademie tiešsaistes katalogā!

Mēs piedāvājam mācību kursus šādos virzienos:

Atjaunojamā enerģija

 • Vēja turbīnu rotora spārnu tehniskā ekspluatācija un apkalpošana
 • Vēja turbīnu tehniskās apkalpošanas speciālists (1. modulis)
 • GWO Darba drošības kursi

 • GWO Darbs augstumā ( Working at Heights)
 • GWO Darbs augstumā ( Working at Heights) – zināšanu atsvaidzināšanas kurss
 • GWO Pirmā palīdzība ( First Aid)
 • GWO Pirmā palīdzība ( First Aid) – zināšanu atsvaidzināšanas kurss
 • GWO Manuāla kravu pārvietošana ( Manual Handling)
 • GWO Ugunsdrošība ( Fire awareness)
 • Metināšana

 • Metināšanas prasmju pilnveidošana, izmantojot SOLDAMATIC simulatoru (20 stundas)
 • Metināšanas prasmju pilnveidošana, izmantojot SOLDAMATIC simulatoru (40 stundas)
 • Moduļu sistēmas elektriskā loka metināšanas kursi. Metinātāju sertifikācija saskaņā ar EN ISO 9606-1:2013
 • Rokas lokmetināšana MMA
 • Lokmetināšana ar mehanizētu iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)
 • Lokmetināšana ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG)
 • Defektoskopija

 • Nesagraujošā testēšana. Vizuālās testēšanas metode (VT)
 • Nesagraujošā testēšana. Magnētisko ferrodaļiņu testēšanas metode (МT)
 • Nesagraujošā testēšana. Penetrācijas testēšanas metode (PT)
 • Elektrotehnika

  • Elektrodrošība neelektrotehniskajam personālam (EuP)
  • Elektrodrošība neelektrotehniskajam personālam (EuP) – zināšanu atsvaidzināšanas kurss
  • Elektrotehniķa sagatavošanas sākumkurss (EFFT)
  • Elektrotehniķa sagatavošanas pamatkurss
  • Elektromontieris
  • Elektromontieru sagatavošana darbam kabeļu līnijās līdz 1 kV
  • Elektromontieru sagatavošana darbam kabeļu līnijās līdz 35 kV
  • Operatīvie pārslēgumi elektroiekārtās ar spriegumu līdz 30 kV
  • Operatīvie pārslēgumi elektroiekārtās ar spriegumu līdz 110 kV
  • Elektroiekārtu mērījumi un pārbaude
  • Darbs spriegumaktīvā vidē līdz 1 kV

  HSEQ menedžments

  • Darba drošība, arodveselība, apkārtējās vides aizsardzība atbilstoši 017 SCC reglamentam (apmācības darbu vadītājiem)
  • Darba drošība, arodveselība, apkārtējās vides aizsardzība atbilstoši 018 SCC reglamentam (apmācības darbiniekiem)
  • B-VCA Drošības pamatelementi operatīvajiem darbiniekiem
  • VCA VOL Drošības pamatelementi operatīvajiem vadītājiem
  • Kvalitātes vadības sistēmas koncepcija atbilstoši ISO 9001:2015 standartam
  • Kvalitātes vadības sistēmas pamati atbilstoši ISO 9001:2015 standartam
  • Kvalitātes vadības speciālists (TÜV)
  • Kvalitātes vadītājs (TÜV) 1.modulis
  • Kvalitātes vadītājs (TÜV) 2.modulis
  • Kvalitātes vadības sistēmas vadītājs (TÜV) 1.modulis
  • Kvalitātes vadības sistēmas vadītājs (TÜV) 2.modulis
  • Kvalitātes vadības sistēmas vadītājs (TÜV). Sagatavošana PersCert eksāmenam
  • Kvalitātes auditors (TÜV)

  Svešvalodas

   Profesionāli orientētās angļu valodas kursi

  • Angļu valoda iesācējiem (Beginners, A0 – A1.1)
  • Angļu valoda pamatlīmenī (Elementary, A1.2 – A2)
  • Angļu valoda zemākajā vidējā līmenī (Elementary Plus/Pre- Intermediate, A2-B1.1)
  • Angļu valoda vidējā līmenī (Intermediate, B1)
  • Angļu valoda augstākajā vidējā līmenī (Upper Intermediate, B2)
  • Lietišķā angļu valoda zemākā vidējā līmenī (Pre-Intermediate, В1)
  • Lietišķā angļu valoda vidējā līmenī (Intermediate, В2)
  • Lietišķā angļu valoda ausgtākā vidējā līmenī (Upper Intermediate, В2 – C1)
   Profesionāli orientētās vācu valodas kursi
  • Vācu valoda iesācējiem (A0 – A1.1)
  • Vācu valoda pamatlīmenī (A1.2 – A2)
  • Vācu valoda „Darbs Vācijā“ (А2+)
  • Vācu valoda vidējā līmenī – brīva lietošana (B1)

  Apmācību veidi

  Mēs varam izveidot Jums piemērotu, uz individuālām vajadzībām balstītu profesionālās apmācības programmu un piedāvājam izvēlēties piemērotāko apmācību veidu:

   • apmācības mācību centrā “IQTC”,
   • apmācības darba vietā,
   • apmācību tūres grupām
   • e-mācības
   • jauktas mācību metodes

  Pieteikums

  Pieteikties kursiem Jūs varat, aizpildot pieteikuma veidlapu vai sazinoties ar mums info@iqtc-riga.eu.


  Moduļu princips

  Apmācības pēc moduļu principa paredz mācību vielas, mācību satura, mācību organizācijas un zināšanu, prasmju un iemaņu pārbaudes skaidru strukturēšanu. Tā ir precīzi izstrādāta apmācību tehnoloģija, kas ir bāzēta uz zinātniski pamatotiem pierādījumiem. Šī metode samazina pasniedzēja variešanas iespējas, kā tas, piemēram, ir iespējams citās mācību metodēs.

  Mūsu moduļos, viss tiek izmērīts, viss tiek vērtēts: uzdevums, darbs, nodarbību apmeklētība, sākotnējais, starpposma un galīgais izglītojamo zināšanu līmenis. Modulī skaidri ir definēti mācību mērķis, uzdevumi un apgūšanas pakāpe, definētas iegūstamās iemaņas un prasmes.

  “IQTC” apmācības pēc moduļu principa izstrādātas, bastoties uz TÜV Rheinland Akademie pieredzes bāzes un tās labākām profesionālās apmācības tradīcijām. Šīs apmācības ir apstiprinātas ar kvalitātes zīmi un augstu klientu apmierinātību.


  Papildus iespējas

  Apvienojot vairākus moduļus vienlaikus, Jūs varat iziet pilnu profesionālo apmācību vai pārkvalifikāciju, kā rezultātā:

  • iegūt tās zināšanas, kas Jums ir nepieciešamas Jūsu profesionālajā pilnveidē
  • apvienot mācības “IQTC” ar mācībām jebkurā vidējā profesionālajā vai augstākajā profesionālajā izglītības iestādē vai arī pēc to absolvēšanas
  • iegūt starptautisko un / vai Eiropas parauga sertifikātu, kas apliecina Jūsu profesionālo kompetenci.

  Turklāt mūsu programmas ir unikālas ar to, ka tās var viegli savienot vienā kompaktā kursā un adaptēt Jūsu vajadzībām. “IQTC” piedāvā Jums apgūt vielu dažādās specializācijās, nokārtot nepieciešamos profesinālās kvalifikācijas eksāmenus un apliecināt savu kompetenci ar starptautiskā vai Eiropas līmeņa sertifikātu.