Konsultācijas | IQTC

Konsultācijas

Uzticieties mūsu zināšanām un pieredzei!

IQTC_biznesa_konsultācijas

Noteiktā attīstības posmā uzņēmums var tikt pārvaldīts, pateicoties darbinieku vai vadītāju “talantam”, “entuziasmam”, “iniciatīvai”, proti, pateicoties darbinieku personīgajām īpašībām. Tomēr, sasniedzot zināmu attīstības līmeni, uzņēmumiem ir jāmeklē stabilāki veidi kā vadīt organizāciju, īpašu uzmanību pievēršot personāla darba kvalitātei, piedāvāto pakalpojumu vai produktu kvalitātei, to atbilstībai starptautiskajiem un Eiropas standartiem.

Galvenā “IQTC” specializācija ir profesionālās pilnveides un tālāizglītības piedāvājums dažādās rūpniecības un pakalpojumu nozarēs, kā arī personāla, ražošanas, pakalpojumu, produktu un kvalitātes vadības sistēmu sertificēšana un/vai resertificēšana.

Mēs sniedzam konsultācijas uzņēmumiem personāla atlasē, apmācībā un personāla starptautiskajā sertificēšanā, kā arī sniedzam biznesa konsultācijas. Konsultējot savus klientus un piedāvājot noteiktus pakalpojumus, “IQTC” seko vairākiem pamatprincipiem:

Orientēšanās uz klientu vajadzībām

Apmācības, testēšanas vai sertifikācijas nodrošināšana nav pašmērķis. Sadarbībā ar klientu tiek noteikti sagaidāmie mērķi un tiek definēta turpmākā darbība.

Darba izpildes efektivitāte

Mēs meklējam ceļus, kā savus uzdevumus izpildīt efektīvi un klientam maksimāli izdevīgi. Mēs meklējam risinājumus, kā samazināt izmaksas un realizācijas posmu, lai īstenotu pakalpojumus, neapdraudot kvalitāti. Mūsu daudzpusīgais know-how ievērojami uzlabo darba izpildes procesu.

Klienta iesaistīšana darba izpildes procesā un ilgtspēja

Mēs uzskatām, ka svarīgākais faktors rezultātu sasniegšanā, ir kompetences centru izveide klientu uzņēmumos, kas pēc mūsu darba pabeigšanas darbosies uzņēmumos.


Atbalsts personāla atlasē

Kopā ar mūsu partneriem, SIA Baltic Dia un WP Group B.V., mēs nodrošinām klientiem atbalstu personāla atlasē, īstenojot rūpniecības un infrastruktūras projektus, tostarp apjomīgus projektus jūrā (naftas/ gāzes sektors un vēja enerģētikas nozare).
Gūstiet labumu, kopā ar mums pareizi plānojot un sadalot Jūsu uzņēmuma resursus!