Konsultācijas | IQTC

Konsultācijas

Uzticieties mūsu zināšanām un pieredzei!

IQTC_mācību_konsultācijas

Ja jūs vēlaties uzlabot savu profesionālo kvalifikāciju, atjaunot zināšanas kādā konkrētā jomā, iegūt sertifikātu vai arī to atjaunot, apliecināt savu profesionālo kompetenci saskaņā ar ISO vai EN standartiem, bet Jums nav pilnvērtīgas informācijas, mēs Jums palīdzēsim un sniegsim jebkura veida konsultācijas.

Mēs atbalstam mūsu kursu dalībniekus, sākot ar viņu profesionālo pamatiemaņu apgūšanu noteiktajā rūpniecības vai pakalpojumu nozarē un beidzot ar sagatavošanu profesionālās kvalifikācijas eksāmenam un sertifikācijai.

Pie mums Jūs atradīsiet pašu labāko risinājumu!


Izmantojot mūsu pakalpojumus, Jūs:

  • pavērsiet jaunas iespējas profesionālajā izaugsmē
  • iegūsiet jaunas iemaņas un prasmes, kas palīdzēs Jums turpmākā profesionālajā darbībā, kā arī veicinās karjeras attīstību
  • atjaunosiet savas zināšanas, lai atbilstu mūsdienu prasībām, un tādējādi palielināsiet savu konkurētspēju darba tirgū
  • iegūsiet pieredzes apmiņu un bagātināsiet savu know-how
  • saņemsiet konsultācijas un profesionāļu atbalstu
  • paplašināsiet darba kontaktus

Mēs atbalstam darba meklējumos!

Kopā ar mūsu partneriem, SIA Baltic Dia un WP Group B.V., mēs varam piedāvāt Jums darba iespējas rūpniecības un infrastruktūras projektu, tostarp apjomīgu projektu jūrā (naftas/ gāzes sektors un atjaunojamo energoresursu nozare) īstenošanā.
Gūstiet labumu, kopā ar mums pareizi plānojot Jūsu resursus!