IRATA industriālais alpīnisms. Apmācības un sertifikācija |IQTC

IRATA Industriālais alpīnisms

IRATA International ir vadošā industriālā alpīnisma asociācija, kas nosaka drošas metodes darbam augstumā, kā ietvaros tiek izmantotas virves un cits aprīkojums, lai nodrošinātu piekļuvi darba vietai, kā arī lai pildītu balsta funkcijas, veicot darbus augstumā.

Sākotnēji IRATA (Industrial Rope Access Trade Association) tika dibināta ar mērķi risināt tehniskās apkalpošanas jautājumus offšora naftas un gāzes industrijas nozarē, tomēr ar laiku asociācija izstrādāja savas darba metodes remonta, tehniskās apkalpošanas un inspekciju veikšanai, kā arī piekļuves nodrošināšanai.

Tagad IQTC ir IRATA apmācību dalībnieks, tādējādi kļūstot par pirmo pilnvaroto mācību iestādi Latvijā, kurai ir tiesības īstenot IRATA virves piekļuves apmācības un sertifikāciju.

IRATA industriālais alpīnisms L1 - L3

IRATA 1. līmenis

1.līmenis – Šis līmenis raksturo virves piekļuves speciālistu, kas spēj veikt noteiktus uzdevumus virves piekļuves jomā 3. līmeņa virves piekļuves drošības inspektora uzraudzībā. Šāds tehniķis ir spējīgs:

a) izprast un ievērot virves piekļuves procedūras, darbu izpildes plānu un ar to saistītos risku novērtējumus;
b) nest atbildību par sava virves piekļuves aprīkojuma pārbaudi pirms darbu uzsākšanas;
c) palīdzēt takelāžas un citu darbu veikšanā cita augstākas kvalifikācijas speciālista vadībā;
d) īstenot vienkāršus glābšanas darbus un palīdzēt glābšanas darbos.

Mērķauditorija:

Personāls, kas darbojas vai plāno darboties industriālā alpīnisma jomā vai saistītā nozarē, un kuram ir nepieciešams iegūt IRATA 1. līmeņa speciālista sertifikātu.

Kursa mērķis:

Kursa mērķis ir ar teorētisko un praktisko nodarbību palīdzību sniegt dalībniekiem nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai izmantotu starptautiskās IRATA virves piekļuves darba metodes un visaptverošas pamatzināšanas par glābšanas darbiem iekarēs drošas darba sistēmas nodrošināšanai.

Prasības attiecībā uz sākotnējo zināšanu līmeni:

Nav nepieciešamas

 Kursa saturs:

 • Plānošana un vadība
 • Aprīkojums
 • Takelāžas darbi
 • Glābšanas un pārvietošanas darbi
 • Manevrēšana ar virvēm
 • Augšā kāpšanas paņēmieni
 • Glābšanas darbi industriālā alpīnisma ietvaros
 • Glābšanas darbi augstumā
 • Noslēguma eksāmens

IRATA 2. līmenis

2.līmenis – Šis līmenis raksturo pieredzējušu virves piekļuves speciālistu, kas spēj veikt sarežģītākus uzdevumus 3. līmeņa virves piekļuves drošības inspektora uzraudzībā. Šāds speciālists ir spējīgs:

a) demonstrēt 1. līmeņa speciālistam nepieciešamās zināšanas un prasmes;
b) veikt sarežģītākus takelāžas darbus, tai skaitā izmantot papildu drošības virves, novirzes un nostieptas virves;
c) veikt glābšanas darbus dažādās situācijās;
d) montēt un izmantot pārvietošanas sistēmas.

Mērķauditorija:

IRATA virves piekļuves 1. vai 2. līmeņa speciālisti.

Kursa mērķis:

Kursa mērķis ir ar teorētisko un praktisko nodarbību palīdzību sniegt dalībniekiem nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai izmantotu starptautiskās IRATA virves piekļuves darba metodes un visaptverošas pamatzināšanas par glābšanas darbiem iekarēs drošas darba sistēmas nodrošināšanai.

Prasības attiecībā uz sākotnējo zināšanu līmeni:

Kandidātiem, kas piesakās uz kursiem, lai paaugstinātu savu kvalifikācijas līmeni, ir jāspēj pierādīt savu atbilstību esošā līmeņa teorētiskām un praktiskām prasībām pirms kvalifikācijas paaugstināšanas kursu apmeklēšanas, piemēram, 1. līmeņa speciālistam, kas vēlas apmeklēt 2. līmeņa kursus, ir jāspēj veikt visus 1. līmeņa uzdevumus un atbildēt uz visiem 1. līmeņa teorētiskā testa jautājumiem pirms 2. līmeņa kursu uzsākšanas.

Kandidātiem, kas nespēj demonstrēt savu atbilstību jau iegūtajam līmenis, iespējams, būs nepieciešams apmeklēt papildu apmācības. Ņemot vērā to, ka kvalifikācijas paaugstināšanas kursa ietvaros zināšanu atsvaidzināšanas nodarbībām ir atvēlēts maz laika, ir ieteicams veikt kandidāta sākotnējo zināšanu līmeņa pārbaudi.

Kandidātiem, kas vēlas paaugstināt savu kvalifikāciju, ir jānodrošina, ka:

a) vērtēšanas dienā viņu pašreizējam sertifikātam nav beidzies derīguma termiņš;
b) viņiem ir nepieciešamais 1 gads darba pieredzes, un viņu darba žurnālā ir reģistrētas 1000 darba stundas

 Kursa saturs:

 • Plānošana un vadība
 • Aprīkojums
 • Takelāžas darbi
 • Glābšanas un pārvietošanas darbi
 • Manevrēšana ar virvēm
 • Augšā kāpšanas paņēmieni
 • Glābšanas darbi industriālā alpīnisma ietvaros
 • Glābšanas darbi augstumā
 • Noslēguma eksāmens

IRATA 3. līmenis

3.līmenis – Šis līmenis raksturo pieredzējušu virves piekļuves speciālistu, kas ir atbildīgs par  darba projekta izpildi un virves piekļuves darba procedūru, darbu izpildes plānu un ar to saistīto risku novērtējumu izpratni un pielietošanu, kā arī:

a) spēj demonstrēt 1. un 2. līmenim nepieciešamās zināšanas un prasmes;
b) izprot starptautiskās IRATA darba drošības sistēmas elementus un principus;
c) zina atbilstošos darba paņēmienus un likumdošanu;
d) ir plašas zināšanas par takelāžas un glābšanas darbiem mūsdienu industriālā alpīnisma ietvaros;
e) ir atbilstošs pirmās palīdzības sertifikāts, kam nav beidzies derīguma termiņš.

Mērķauditorija:

IRATA virves piekļuves 2. vai 3. līmeņa speciālisti.

Kursa mērķis:

Kursa mērķis ir ar teorētisko un praktisko nodarbību palīdzību sniegt dalībniekiem nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai izmantotu starptautiskās IRATA virves piekļuves darba metodes un visaptverošas pamatzināšanas par glābšanas darbiem iekarēs drošas darba sistēmas nodrošināšanai.

Prasības attiecībā uz sākotnējo zināšanu līmeni:

Kandidātiem, kas piesakās uz kursiem, lai paaugstinātu savu kvalifikācijas līmeni, ir jāspēj pierādīt savu atbilstību esošā līmeņa teorētiskām un praktiskām prasībām pirms kvalifikācijas paaugstināšanas kursu apmeklēšanas, piemēram, 1. līmeņa speciālistam, kas vēlas apmeklēt 2. līmeņa kursus, ir jāspēj veikt visus 1. līmeņa uzdevumus un atbildēt uz visiem 1. līmeņa teorētiskā testa jautājumiem pirms 2. līmeņa kursu uzsākšanas.

Kandidātiem, kas nespēj demonstrēt savu atbilstību jau iegūtajam līmenis, iespējams, būs nepieciešams apmeklēt papildu apmācības. Ņemot vērā to, ka kvalifikācijas paaugstināšanas kursa ietvaros zināšanu atsvaidzināšanas nodarbībām ir atvēlēts maz laika, ir ieteicams veikt kandidāta sākotnējo zināšanu līmeņa pārbaudi.

Kandidātiem, kas vēlas paaugstināt savu kvalifikāciju, ir jānodrošina, ka:

a) vērtēšanas dienā viņu pašreizējam sertifikātam nav beidzies derīguma termiņš;
b) viņiem ir nepieciešamais 1 gads darba pieredzes, un viņu darba žurnālā ir reģistrētas 1000 darba stundas

 Kursa saturs:

 • Plānošana un vadība
 • Aprīkojums
 • Takelāžas darbi
 • Glābšanas un pārvietošanas darbi
 • Manevrēšana ar virvēm
 • Augšā kāpšanas paņēmieni
 • Glābšanas darbi industriālā alpīnisma ietvaros
 • Glābšanas darbi augstumā
 • Noslēguma eksāmens

Praktiskā darba mācību bāze


Pieteikums

Pieteikties kursiem Jūs varat, aizpildot pieteikuma veidlapu vai sazinoties ar mums info@iqtc-riga.eu.