IQTC atbalsta Pasaules darba drošības un arodveselības dienu | IQTC

IQTC atbalsta Pasaules darba drošības un arodveselības dienu

Starptautiskais kvalifikācijas un mācību centrs IQTC pirmo reizi atbalsta ikgadējo Pasaules darba drošības un arodveselības dienas kampaņu.

Starptautiskā darba organizācija (International Labour Organization, ILO) 28. aprīlī svin Pasaules darba drošības un arodveselības dienu. Tā ir izpratnes veidošanas kampaņa, kuras mērķis ir pievērst darbinieku, arodbiedrību, darba devēju, organizāciju un valdību uzmanību problēmas nozīmīgumam ar darba drošību un arodveselību saistītos jautājumos.

Kampaņas uzdevums ir veicināt sabiedrības izpratni par to, kā drošības un veselības kultūras popularizēšana un veidošana var palīdzēt samazināt ar darbu saistīto nelaimes gadījumu un slimību novēršanu visā pasaulē.

Mācību centra organizētais pasākums par godu Pasaules darba drošības un arodveselības dienai norisinājās 27. aprīlī, IQTC mācību bāzē Kurzemes prospektā. Pirmais šāda veida tematiskais pasākums apvienojumā ar demonstrācijām un praktiskiem uzdevumiem pulcēja darba drošības,  aizsardzības un kvalitātes speciālistus.

Nenogurdinot viesus ar garām prezentācijām, IQTC piedāvāja visiem dalībniekiem izmēģināt savas zināšanas arī praktiskās nodarbībās. Drosmīgie speciālisti izspēlēja situāciju, kur viņiem bija jāevakuējas no degošas ēkas, pārvarot dažādus šķēršļus un glābjot cietušos. Praktiskās nodarbības vēlreiz apliecināja, cik būtiski ir ne tikai zināt, bet arī prast pielietot savas zināšanas kritiskās situācijās.

Pasākuma dalībnieku pozitīvās emocijas un vēlēšanās iesaistīties tematiskajās aktivitātēs apliecina tēmas aktualitāti, tādēļ IQTC plāno arī turpmāk atbalstīt ILO kampaņu.