Defektoskopija

Defektoskopija

Kļūstiet par labāko nesagraujošās kontroles speciālistu un apstipriniet savas zināšanas ar starptautiski atzītu sertifikātu!

Defektoskopija_kursi_IQTCNesagraujošā kontrole vai defektoskopija (no latīņu valodas defectus – nepilnība un no grieķu valodas skopeo – skatos) ir nesagraujošās kontroles metožu un līdzekļu kopums ar mērķi materiālos un konstrukcijās atklāt dažādus defektus.

Ar defektoskopijas metožu palīdzību tiek atklātas novirzes materiāla struktūras un virsmas viendabīgumā, tiek identificētas korozijas bojājumu zonas, tiek noteiktas ķīmiskā sastāva, izmēra utt. izmaiņas.

Nesagraujošās kontroles metodes ļauj novērtēt iekšējo un ārējo materiālu, detaļu vai konstrukciju stāvokli bez to bojāšanas vai darba režīma pārtraukšanas.

Mēs gatavojam vadošus speciālistus un mācam šādām defektoskopijas metodēm:

Nesagraujošā testēšana. Vizuālās testēšanas metode (VT)

Mērķauditorija:

Kurss ir paredzēts personām, kuras pretendē uz 2. līmeņa vizuālās testēšanas speciālista kvalifikāciju, saskaņā ar standarta EN ISO 9712 prasībām. Šis kurss būs noderīgs arī tiem, kas vēlas iegūt vai uzlabot savas zināšanas metālisko izstrādājumu un konstrukciju kvalitātes kontroles jomā.

Kursa mērķis:

Kursa mērķis ir sagatavot kursa dalībniekus veiksmīgai sertifikācijai, ko īsteno atzīta sertifikācijas iestāde, nodrošinot visas nepieciešamās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas vizuālās testēšanas īstenošanai.

Kursa saturs:

 • Nesagraujošā testēšana: veidi, metodes un paņēmieni, klasifikācija, pielietošanas sfēra, raksturojums
 • Prasības attiecībā uz personālu, kas darbojas nesagraujošās testēšanas jomā (EN ISO 9712)
 • Kalumi, lējumi, metinājumi
 • Defekti: klasifikācija, rašanās cēloņi, to novēršanas veidi un profilaktiskie pasākumi (EN ISO 6520)
 • Vizuālās un vizuāli-optiskās testēšanas metodes fizikālie pamati
 • Vizuālās testēšanas metodē pielietojamais aprīkojums un tehnoloģijas (EN 13018, EN ISO 17637)
 • Testēšanas rezultātu noformēšana un izvērtēšana. Pieņemšanas līmeņi (EN ISO 5817)

Nesagraujošā testēšana. Magnētisko ferrodaļiņu testēšanas metode (МT)

Mērķauditorija:

Kurss ir paredzēts defektoskopistiem, metālapstrādes uzņēmumu kvalitātes tehniskās kontroles personālam.

Kursa mērķis:

Kursa mērķis ir sniegt kursa dalībniekiem iespēju iegūt priekšstatu par magnētisko ferrodaļiņu testēšanas metodi un 2. līmeņa defektoskopista pienākumiem, saskaņā ar ISO 9712 standartu. Sagatavošanas kursa gaitā dalībnieki iegūst iemaņas, kas ir nepieciešamas patstāvīgo darbu veikšanai, turklāt šis kurss sagatavo apmācāmos sertifikācijai, ko īsteno sertifikācijas iestāde.

Kursa saturs:

 • Nesagraujošā testēšana: veidi, metodes un paņēmieni, klasifikācija, pielietošanas sfēra, raksturojums
 • Magnētisko ferrodaļiņu testēšanas metodes fiziskie pamati
 • Magnētisko ferrodaļiņu testēšanas metodē sastopamās indikācijas
 • MT metodē izmantotais aprīkojums un materiāli
 • MT metodes īstenošana

Nesagraujošā testēšana. Penetrācijas testēšanas metode (PT)

Mērķauditorija:

Kurss ir paredzēts defektoskopistiem, metālapstrādes uzņēmumu kvalitātes tehniskās kontroles personālam.

Kursa mērķis:

Kursa mērķis ir sniegt kursa dalībniekiem iespēju iegūt priekšstatu par penetrācijas testēšanas metodi un 2. līmeņa defektoskopista pienākumiem saskaņā ar ISO 9712. Sagatavošanas kursa gaitā dalībnieki iegūst iemaņas, kas ir nepieciešamas, lai patstāvīgi realizētu penetrācijas testēšanas metodi. Kursa mērķis ir arī sagatavot dalībniekus patstāvīgam darbam un sertifikācijai, ko īsteno sertifikācijas iestāde.

Kursa saturs:

 • Nesagraujošā testēšana: veidi, metodes un paņēmieni, klasifikācija, pielietošanas sfēra, raksturojums
 • Penetrācijas testēšanas metodes fiziskie pamati
 • Sagatavošana penetrācijas testēšanas metodes realizācijai
 • PT metodē pielietojamie kontrolparaugi un penetranti
 • PT metodes īstenošanas nosacījumi
 • Penetrācijas testēšanas metodes realizācija
 • Ievads defektu izveidē
 • PT metodes norises kārtību regulējošie standarti

Speciālistu sagatavošana defektoskopijas vai nesagraujošās kontroles jomā notiek pēc moduļu principa saskaņā ar prasībām, kas ir noteiktas dokumentā ISO / TR 25107:2006 “Nesagraujošā kontrole – Vadlīnijas apmācību programmu izstrādē nesagraujošās kontroles jomā”. Šo prasību ievērošana nodrošina iespēju pēc profesionālo kvalifikāciju eksāmenu nokārtošanas saņemt starptautisko sertifikātu DIN EN ISO 9712.


Mācīties pie praktiķiem un paši kļūstiet praktiķi!

Pievienojieties mums, aizpildot pieteikuma veidlapu vai sazinoties ar mums pa tiešo.