Datu aizsardzība

Datu aizsardzība

Vispārīgā informācija

Personas datu aizsardzība ir mums ļoti svarīga. Mēs iegūstam tikai tos datus, kas ir nepieciešami “IQTC” mājas lapas apmeklējuma statistikas apkopošanai.

Jūsu pārlūkprogramma sniedz mums šādu informāciju:

  • brauzera nosaukums, tā versija
  • izmantojamā operētājsistēma (OS)
  • URL referers (pirms tam apmeklētās mājas lapas)
  • izsauktais URL
  • iegūtie dati
  • PC pieprasītāja hosta vārds (IP-adrese)
  • laiks pieprasījuma iesniegšanai serverī

“IQTC” mājas lapas analīzei tiek izmantots Google Analytics pakalpojums. Google Analytics ir tiešaistes aktivitātes analīzes sistēma, kuru nodrošina Google korporācija.

Tiesības par informācijas saņemšanu

Saskaņā ar ES vispārīgās datu aizsardzības regulu (GDPR) lietotājam ir tiesības jebkurā brīdī pieprasīt informāciju par to, kādi viņa personiskie dati tiek saglabāti, no kāda avota un kas ir adresāts. Tāpat lietotājam ir tiesības jebkurā brīdī pieprasīt informāciju par to, kādam mērķim ir iegūti viņa dati.

Paziņojums par autortiesībām

Teksti, attēli, grafiki, animācijas (turpmāk – saturs), kā arī to izvietojums “IQTC” mājas lapā ir aizsargāts ar Autortiesību likumu un citiem normatīvajiem aktiem. “IQTC” mājas lapas saturu nedrīkst kopēt, izplatīt, pārveidot vai nodot komercvajadzībām trešajām personām bez mūsu skaidri izteiktas piekrišanas.

Dažas mūsu mājas lapas vietnes satur informāciju, uz kuru attiecas trešo personu autortiesības. Šajā gadījumā mēs papildus pievēršam uzmanību īpašnieka autortiesībām. Mūsu mājas lapas saturu var jebkurā brīdīi zmantot nekomerciālos nolūkos, ja mūsu mājas lapa ir minēta kā informācijas avots (norādīta pilna tīmekļa adrese), un mums ir nosūtīts rakstisks paziņojums brīvā formā par izmantošanas faktu.

Ja uz satura ir norādīts cits autortiesību īpašnieks, tad netiek izsniegta augstāk minētā piekrišana nekomerciālai lietošanai. Tādā gadījumā katru reizi ir nepieciešams iegūt autortiesību īpašnieka piekrišanu. Tāds pats princips pastāv arī strīdīgos gadījumos saturam, kuram nav norādītas autortiesības vai citas aizsargtiesības.

Atbildība par saturu

“IQTC” mājas lapas saturs ir veidots ļoti rūpīgi. Tomēr mēs neatbildam par tās satura patiesumu, pilnību un aktualitāti. Kā pakalpojumu sniedzējs, mēs uzņemamies atbildību par šo mājas lapu attiecībā uz “IQTC” sniegtajiem pakalpojumiem, ievērojot vispārējo Latvijas Republikas likumdošanu un Likumu par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem. Mums nav pienākums kontrolēt vai analizēt informāciju, kas tiek uzglabāta mūsu mājas lapā caur ārējiem linkiem, pat ja tā norāda uz pretēju rīcību. “IQTC” pienākumos nav minētas informācijas dzēšana vai bloķēšana. “IQTC” atbildība rodas tikai tajos gadījumos, kad mums tiek ziņots par konkrēto pārkāpumu. Pēc šāda veida paziņojuma saņemšanas informācija tiks nekavējoties dzēsta.

Atbildība par noradītiem linkiem

Sakarā ar rūpīgu mājas lapas satura uzraudzību mēs neuzņemamies atbildību par ārējos linkos iegūstāmo informāciju. Par mājas lapu saturu, kas kļūst pieejams uzspiežot uz attiecīgā linka, ir atbildīgi to datu sniedzēji vai mājas lapu īpašnieki. Informācija, kas pieejama no ārējiem linkiem, “IQTC” mājas lapas publicēšanas brīdī tika pārbaudīta un nekādi tiesību normu pārkāpumi netika atklāti. Ārējos linkos pieejamās informācijas pastāvīga kontrole nav iespējama. Ja “IQTC” tiks ziņots par minētās informācijas tiesību pārkāpumiem, linki uz attiecīgām mājas lapām tiks nekavējoties dzēsti.

Brīdinājums par izmaiņām

Mēs paturam tiesības jebkurā laikā mainīt savas mājas lapas saturu vai tās lietošanas nosacījumus. Tas nenes nekādu atbildību.