Apmācības pēc moduļu principa

Apmācības pēc moduļu principa

Apmācības pēc moduļu principa IQTC

“IQTC” piedāvā paaugstināt kvalifikāciju pēc moduļu principa, balstoties uz vācu duālās profesionālās izglītības sistēmas pieredzi. Duālā profesionālās izglītības sistēma balstās uz darba pieredzes un teorētisko zināšanu integrētu pieeju.

Apmācības pēc moduļu principa paredz mācību vielas, mācību satura, mācību organizācijas un zināšanu, prasmju un iemaņu pārbaudes skaidru strukturēšanu.

Apmācības pēc moduļu principa – tā ir precīzi izstrādāta apmācību tehnoloģija, kas ir bāzēta uz zinātniski pamatotiem pierādījumiem. Šī metode samazina pasniedzēja variešanas iespējas, kā tas, piemēram, ir iespējams citās mācību metodēs.

Apmācībās pēc moduļu principa ir viss iepriekš ieprogrammēts: ne tikai secīga mācību materiāla izzināšana, bet arī tā apgūšana un apgūšanas kvalitātes kontrole.

Mūsu moduļos, viss tiek izmērīts, viss tiek vērtēts: uzdevums, darbs, nodarbību apmeklētība, sākotnējais, starpposma un galīgais izglītojamo zināšanu līmenis. Modulī skaidri ir definēti mācību mērķis, uzdevumi un apgūšanas pakāpe, definētas iegūstamās iemaņas un prasmes.

“IQTC” apmācības pēc moduļu principa izstrādātas, bastoties uz TÜV Rheinland Akademie pieredzes bāzes un tās labākām profesionālās apmācības tradīcijām. Šīs apmācības ir apstiprinātas ar kvalitātes zīmi un augstu klientu apmierinātību.


Mācību ilgums

Mūsu piedāvātajās apmācību programmās akadēmisko stundu skaits var variēt atkarībā no izvēlētā profesionālā virziena. Piemēram, pilna programma metināšanā sastāv no 230 akadēmiskajām stundām.

Savukārt, ja Jūs izvēlaties tikai vienu konkrētu moduli, apmācību periods var tikt samazināts līdz 22 akadēmiskajām stundām vai mazāk.


Papildus iespējas

Apvienojot vairākus moduļus vienlaikus, Jūs varat iziet pilnu profesionālo apmācību vai pārkvalifikāciju, kā rezultātā:

• iegūt tās zināšanas, kas Jums ir nepieciešamas Jūsu profesionālajā pilnveidē
• apvienot mācības “IQTC” ar mācībām jebkurā vidējā profesionālajā vai augstākajā profesionālajā izglītības iestādē vai arī pēc to absolvēšanas
• iegūt starptautisko un / vai Eiropas parauga sertifikātu, kas apliecina Jūsu profesionālo kompetenci.

Turklāt mūsu programmas ir unikālas ar to, ka tās var viegli savienot vienā kompaktā kursā un adaptēt Jūsu vajadzībām. “IQTC” piedāvā Jums apgūt vielu dažādās specializācijās, nokārtot nepieciešamos profesinālās kvalifikācijas eksāmenus un apliecināt savu kompetenci ar starptautiskā vai Eiropas līmeņa sertifikātu.


Ja Jums šobrīd ir aktuāls kvalifikācijas celšanas vai pārkvalifikācijas jautājums, tad:

• Izvēlieties sev atbilstošu apmācības programmu vai moduli mūsu mājas lapā.
• Aizpildiet pieteikuma veidlapu vai sazināties ar mums pa tiešo.

Mēs sazināsimies ar Jums un sniegsim pilnu informāciju par mūsu mācību iespējām.