Apmācības mācību centrā

Apmācības mācību centrā

Apmācības_IQTC

Mācību programmas tiek organizētas pēc moduļu principa un notiek mācību centrā “IQTC”.

Modulāro apmācību formā veidotais izglītības process ļauj profesionāli sagatavot speciālistus atbilstoši noteiktajiem mērķiem un iespējām.

Mācību programmas pēc moduļu principa ir paredzētas izglītojamajiem ar dažādu sagatavotības līmeni. Mācību programmas var viegli pielāgot un mainīt atkarībā no izglītojamo profesionālajām vajadzībām un vēlmēm.


Mācību procesā mūsu pasniedzēji-meistari:

 • izmanto komplekso apmācības tehnoloģiju (training)
 • iesaista izglītojamos praktiskā darba procesā (budding)
 • mērķtiecīgi nodot savu pieredzi (mentoring)
 • uzrauga darba procesu (shadowing)
 • vada mācību procesu, pārrunā iegūto zināšanu pielietošanu reālajā praksē (tutoring)
 • atver izglītojamā personības potenciālu (coaching)

Mēs piedāvājam:

 • izvēlieties Jūsu personālam nepieciešamo apmācību saīsinātā formātā
 • atjaunot Jūsu personāla zināšanas un prasmes, ātri un viegli reaģējot uz ekonomisko apstākļu izmaiņām
 • dot papildus impulsu turpmākai Jūsu darbinieku un uzņēmuma attīstībai
 • apskatīt problēmu no cita skatu punkta; mēs varam piedāvāt ideālu pieredzes apmaiņas platformu ar kvalificētiem pasniedzējiem
 • izmantot mūsu ciešo sadarbību ar TÜV Rheinland un sertificēt personālu saskaņā ar starptautiskajiem un Eiropas standartiem
 • izmantot mūsu ciešo sadarbību ar TÜV Rheinland un Latvijas rūpnieku tehniskās drošības ekspertu apvienību (LRTDEA) un sertificēt Jūsu uzņēmuma ražošanu, produkciju, pakalpojumu vai kvalitātes vadības sistēmu saskaņā ar starptautiskajiem un Eiropas standartiem