Apmācības darba vietā

Apmācības darba vietā

IQTC_apmācība_darba_vietā“IQTC” piedāvā personāla profesionālo apmācību pašā uzņēmumā.

Apmācība daba vietā – tā ir apmācība konkrētajā darba vietā ikdienas darba izpildes procesā un ikdienas darba situācijā. 

Šī apmācību veida stiprā puse ir fleksibilitāte, efektivitāte un iespēja pielāgot to atbilstoši vajadzībām un konkrētajai situācijai, kā arī nepārtraukta atgriezeniskā saikne starp pasniedzēju – meistaru un izglītojamo.

Pateicoties daudzveidīgām mācību metodēm, personāls “uz vietas” iegūs zināšanas, prasmes, iemaņas un motivāciju darbam un jauniem izaicinājumiem.


Mācību procesā mūsu pasniedzēji - meistari:

 • izmanto komplekso apmācības tehnoloģiju (training)
 • iesaista izglītojamos praktiskā darba procesā (budding)
 • mērķtiecīgi nodot savu pieredzi (mentoring)
 • uzrauga darba procesu (shadowing)
 • vada mācību procesu, pārrunā iegūto zināšanu pielietošanu reālajā praksē (tutoring)
 • atver izglītojamā personības potenciālu (coaching)

Mēs piedāvājam:

 • izvēlieties Jūsu personālam nepieciešamo apmācību saīsinātā formātā
 • atjaunot Jūsu personāla zināšanas un prasmes, ātri un viegli reaģējot uz ekonomisko apstākļu izmaiņām
 • dot papildus impulsu turpmākai Jūsu darbinieku un uzņēmuma attīstībai
 • apskatīt problēmu no cita skatu punkta; mēs varam piedāvāt ideālu pieredzes apmaiņas platformu ar kvalificētiem pasniedzējiem
 • izmantot mūsu ciešo sadarbību ar TÜV Rheinland un sertificēt personālu saskaņā ar starptautiskajiem un Eiropas standartiem
 • izmantot mūsu ciešo sadarbību ar TÜV Rheinland un Latvijas rūpnieku tehniskās drošības ekspertu apvienību (LRTDEA) un sertificēt Jūsu uzņēmuma ražošanu, produkciju, pakalpojumu vai kvalitātes vadības sistēmu saskaņā ar starptautiskajiem un Eiropas standartiem