Akreditācija | Reģistrācija | Mācību centra sertifikācija | IQTC

Akreditācija

IQTC accreditationStarptautiskais kvalifikācijas un mācību centrs “IQTC” ir Latvijas Republikas Izglītības kvalitātes valsts dienestā reģistrēta (reģistrācijas apliecība) un akreditēta (akreditācijas lapa) profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības iestāde.

“IQTC” darbība ir vērsta uz atjaunojamās enerģētikas, ražošanas un pakalpojumu nozarēm. Mācību centrs ir Starptautiskās Vēja enerģētikas organizācijas Global Wind Organization (GWO) sertificēts apmācību pakalpojumu sniedzējs. GWO mērķis ir mazināt jebkādus veselības un drošības riskus, kādiem pakļaujas vēja enerģētikas industrijā strādājošais personāls darba vietā, nosakot kopējos standartus drošības un avārijas procedūru apmācībām.

Mūsu mācību centrs ir kļuvis par pirmo industriālā alpīnisma organizācijas IRATA (Industrial Rope Access Trade Association) pilnvaroto mācību centru Latvijā, kas nodrošina starptautiski atzītas mācības un sertifikāciju virvju piekļuves jomā. IRATA mērķis ir uzlabot un uzturēt augstus drošības un darba kvalitātes standartus industriālā alpīnisma jomā, kā arī nemitīgi sekmēt uzlabojumus virvju piekļuves apmācību un praktisko treniņu gaitā un veicināt informētību par virvju piekļuves metodes priekšrocībām salīdzinājumā ar alternatīvām piekļuves metodēm.

Lai izpildītu starptautiskās un Eiropas Savienības prasības un darbotos kā kvalitātes garants, “IQTC” mācību procesu organizēšana un speciālistu sagatavošana kvalifikācijas paaugstināšanas jomā ir sertificēta kā atbilstoša ISO 9001:2015 un OHSAS 18001:2007 prasībām.

Mācību centrs ir neatkarīgā personāla sertificēšanas centra (PersCert TÜV) vienīgā pilnvarotā iestāde Baltijas valstīs, kas apmāca darbiniekus un darbu vadītājus saskaņā ar SCC (Safety Certificate for Contractors) reglamentiem.

“IQTC” pakalpojumu kvalitāte tiek rūpīgi uzraudzīta no TÜV Rheinland puses. 

Starptautiskais kvalifikācijas un mācību centrs “IQTC” nemitīgi pilnveidojas, attīstās, paplašinās un ir atvērts jauniem izaicinājumiem! Mācību centra programmas ir licencētas Latvijas Republikas Izglītības kvalitātes valsts dienestā un pastāvīgi tiek uzlabotas, ņemot vērā TÜV Rheinland aktuālos ieteikumus. 

Pašnovērtējuma ziņojums