GWO COHE Bīstamo enerģiju kontrole

Vēja enerģijas nozarē strādājošie ir pakļauti bīstamo enerģiju radītam traumu riskam. To veicina vairāki faktori, tostarp potenciāli bīstamu enerģiju klātbūtne dažādos veidos vēja turbīnu un vēja parku vidē.

Nepieciešamība pēc bīstamo enerģiju kontroles (CoHE) apmācības vēja enerģijas nozarē pamudināja izstrādāt šo standartu, kas tagad ir nozares prakse. Bīstamo enerģiju kontroles (CoHE) apmācība vēja enerģijas nozarē balstās uz Pasaules vēja enerģijas organizācijas (GWO) dalībnieku sniegtajiem riska novērtējumiem, padziļinātiem darba pienākumu un uzdevumu aprakstiem, faktiem un negadījumu statistiku vēja turbīnu ģeneratoru un vēja elektrostaciju uzstādīšanā, nodošanā ekspluatācijā, apkalpošanā un apkopē.