GWO kursi

M_5_2_017_RopeAccessFromAboveDrošība ir №1 prioritāte uzņēmumiem, kas darbojas starptautiskajā vēja enerģētikas nozarē. Lai nodrošinātu labāku un drošāku darba vidi, tika dibināta Starptautiskā Vēja enerģētikas organizācija (Global Wind Organisation – GWO).

GWO mērķis ir mazināt jebkādus veselības un drošības riskus, kādiem pakļaujas vēja enerģētikas industrijā strādājošais personāls darba vietā, nosakot kopējos standartus drošības un avārijas procedūru apmācībām.

Mācību centrs IQTC piedāvā iespēju visiem, kas strādā vai plāno strādāt vēja enerģētikas nozarē vai līdzīgā nozarē saistītā ar darbu augstumā, iziet starptautiski atzītus kursus par drošu darbu augstumā.

 

GWO BTT Pamata tehniskā apmācība

GWO BTT Mehānikas modulis

Mērķauditorija:

Tehnikas pamatu mācību (Basic Technical Training) moduļu mērķauditorija ir kandidāti, kam nav iepriekšējās pieredzes saistībā ar hidrauliskām, mehāniskām vai elektriskām sistēmām, tomēr šis modulis var noderēt arī kandidātiem, kuriem ir nedaudz zināšanu par vēja turbīnām, bet ne par to pielietojumu praksē, un kuri vēlās pilnveidot savas prasmes.

Kursa mērķis:

Mehāniskā BTT moduļa mērķis ir sniegt kursa dalībniekiem nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai veiktu vienkāršus mehāniskos uzdevumus (pieredzējuša tehniķa uzraudzībā), pielietojot drošas darba metodes un IAL.

 Kursa saturs:

 • Galvenās sastāvdaļas, mehāniskās sistēmas un vienkārši darbi vēja turbīnā
 • Ar mehāniku saistītie riski un apdraudējumi 
 • Skrūvju un metinātie savienojumi un to pārbaudes principi 
 • Praktiskās iemaņas rokas mērinstrumentu un savilkšanas rīku izmantošanai
 • Pareiza hidraulisko griezes momenta rīku un spriegotāju izmantošana 
 • Pārnesumkārbas darbības principi
 • Bremzēšanas sistēmas funkcijas un tās pārbaude
 • Rotēšanas sistēma un tās pārbaude
 • Dzesēšanas sistēma un tās pārbaude
 • Eļļošanas sistēma un tās pārbaude
  Informācija par kursu
  Norises vieta
  Rīga, Kurzemes prosp. 3

  Norises datumi
  20.02.2018 - 21.02.2018

  Kursa ilgums
  1.5 diena

  Cena
  491,00 € ( iesk. PVN)

  Vidējais kursa vērtējums – 5.0 / 5.0

  Ja nevarat atrast nevienu piemērotu kursa datumu sarakstā, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu un precizējiet kursa datumu, vai arī mēs vienosimies ar Jums par vispiemērotākiem kursa datumiem.


GWP BTT Elektrikas modulis

Mērķauditorija:

Tehnikas pamatu mācību (Basic Technical Training) moduļu mērķauditorija ir kandidāti, kam nav iepriekšējās pieredzes saistībā ar hidrauliskām, mehāniskām vai elektriskām sistēmām, tomēr šis modulis var noderēt arī kandidātiem, kuriem ir nedaudz zināšanu par vēja turbīnām, bet ne par to pielietojumu praksē, un kuri vēlās pilnveidot savas prasmes.

Kursa mērķis:

Elektriskā BTT moduļa mērķis ir sniegt dalībniekiem nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai veiktu vienkāršus elektriskos darbus (pieredzējuša tehniķa uzraudzībā), pielietojot drošas darba metodes un IAL.  

 Kursa saturs:

 • Elektrības pamati
 • Ar elektriskiem darbiem saistītie riski un apdraudējumi
 • Elektrisko sastāvdaļu funkcijas un apzīmējumi 
 • Dažādu sensoru veidu funkcijas 
 • Vienkārša elektriskā shēma un tās montāža ķēdē
 • Pareizi un droši mērījumi
  Informācija par kursu
  Norises vieta
  Rīga, Kurzemes prosp. 3

  Norises datumi
  22.02.2018 - 22.02.2018

  Kursa ilgums
  1 diena

  Cena
  339,00 € ( iesk. PVN)

  Vidējais kursa vērtējums – 5.0 / 5.0

  Ja nevarat atrast nevienu piemērotu kursa datumu sarakstā, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu un precizējiet kursa datumu, vai arī mēs vienosimies ar Jums par vispiemērotākiem kursa datumiem.


GWO BTT Hidraulikas modulis

Mērķauditorija:

Tehnikas pamatu mācību (Basic Technical Training) moduļu mērķauditorija ir kandidāti, kam nav iepriekšējās pieredzes saistībā ar hidrauliskām, mehāniskām vai elektriskām sistēmām, tomēr šis modulis var noderēt arī kandidātiem, kuriem ir nedaudz zināšanu par vēja turbīnām, bet ne par to pielietojumu praksē, un kuri vēlās pilnveidot savas prasmes.

Kursa mērķis:

Hidrauliskā BTT moduļa mērķis ir sniegt dalībniekiem nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai veiktu vienkāršus hidrauliskos darbus (pieredzējuša tehniķa uzraudzībā), pielietojot drošas darba metodes un IAL.  

 Kursa saturs:

 • Hidraulikas pamati
 • Ar hidrauliskiem darbiem saistītie riski un apdraudējumi
 • Dažāda veida sūkņu funkcijas un sūkņa spiediena start/stop funkcijas pārbaude
 • Dažāda veida piekļuves mehānismu funkcijas
 • Dažāda veida vārstu funkcijas
 • Akumulatoru funkcijas, to pārbaude un uzlādēšana
 • Dažāda veida sensoru funkcijas
 • Eļļu pārvietojošo sastāvdaļu identificēšana
 • Ar eļļu saistīto procedūru īstenošana
 • Dažādu sastāvdaļu identificēšana hidrauliskajā shēmā
 • Precīzi hidrauliskā spiediena mērījumi
  Informācija par kursu
  Norises vieta
  Rīga, Kurzemes prosp. 3

  Norises datumi
  23.02.2018 - 23.02.2018

  Kursa ilgums
  1 diena

  Cena
  303,00 € ( iesk. PVN)

  Vidējais kursa vērtējums – 5.0 / 5.0

  Ja nevarat atrast nevienu piemērotu kursa datumu sarakstā, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu un precizējiet kursa datumu, vai arī mēs vienosimies ar Jums par vispiemērotākiem kursa datumiem.


GWO BTT Pilnais kurss

Mērķauditorija:

Tehnikas pamatu mācību (Basic Technical Training) moduļu mērķauditorija ir kandidāti, kam nav iepriekšējās pieredzes saistībā ar hidrauliskām, mehāniskām vai elektriskām sistēmām, tomēr šis modulis var noderēt arī kandidātiem, kuriem ir nedaudz zināšanu par vēja turbīnām, bet ne par to pielietojumu praksē, un kuri vēlās pilnveidot savas prasmes.

Kursa mērķis:

BTT moduļa mērķis ir sniegt dalībniekiem nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai veiktu vienkāršus mehāniskos, elektriskos un hidrauliskos darbus (pieredzējuša tehniķa uzraudzībā), pielietojot drošas darba metodes un IAL.  

Iekļautie moduļi:

 • Mehānikas modulis
 • Elektrikas modulis
 • Hidraulikas modulis

Derīguma termiņs:

Pamata tehniskā apmācība ir ilgstoša kvalifikācija, tādēļ uz šo apmācību neattiecas derīguma termiņš. Ja no prasmju pielietošanas ir pagājis ilgstošs laiks, saskaņā ar valsts tiesību aktiem un uzņēmumu politiku var būt nepieciešama pārkvalifikācija un atkārtota sertifikācija.

  Informācija par kursu
  Norises vieta
  Rīga, Liepājas iela 34 / Kurzemes prosp. 3

  Norises datumi
  20.02.2018 - 23.02.2018

  Kursa ilgums
  3.5 dienas

  Cena
  1077,00 € ( iesk. PVN)

  Vidējais kursa vērtējums – 5.0 / 5.0

  Ja nevarat atrast nevienu piemērotu kursa datumu sarakstā, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu un precizējiet kursa datumu, vai arī mēs vienosimies ar Jums par vispiemērotākiem kursa datumiem.


GWO BST Darba drošības kursi

GWO BST Darbs augstumā ( Working at Heights) / zināšanu atsvaidzināšanas kurss

Mērķauditorija:

Personāls, kas darbojas vēja enerģētikas vai līdzīgā nozarē un kam ir nepieciešams iegūt GWO BST Working at Heights moduļa sertifikātu.

Kursa mērķis:

Sniegt kursa dalībniekiem nepieciešamās pamatzināšanas un prasmes teorētisko un praktisko apmācību gaitā. Kursa dalībnieki iemācīsies izmantot IAL (individuālos aizsardzības līdzekļus) un nodrošināt darba drošību, veicot darbu augstumā un pamatglābšanas darbus augstumā attālināto vēja ģeneratoru apstākļos saskaņā ar BST moduli Working at Heights.

 Kursa saturs:

 • Riski un briesmas saistībā ar darbu augstumā, kas ir īpaši raksturīgi vēja ģeneratoru vidē
 • Pašreizējā nacionālā likumdošana saistībā ar darbu augstumā
 • IAL identifikācija, ieskaitot Eiropas/vispasaules identifikācijas marķējumu, piemēram, iekarēm, aizsargķiverēm, saitēm u.t.m.l.
 • Atbilstošo IAL, piemēram, drošības saišu, vadāmā tipa drošības saišu un darba pozicionēšanas saišu inspicēšana, apkalpošana, glabāšana un pareiza izmantošana
 • Atbilstošo IAL, piemēram, iekares, drošības saišu, vadāmā tipa drošības saišu un darba pozicionēšanas saišu pareiza izmantošana. Ieskaitot pareizo enkurpunktu identificēšanu un pareizu trepju lietošanu
 • Evakuācijas iekārtu izmantošana
 • Rīcība glābšanas situācijas uz vēja ģeneratoru turbīnām un efektīva glābšanas aprīkojuma izmantošana
  Informācija par kursu
  Norises vieta
  Rīga, Kurzemes prosp. 3

  Norises datumi
  Pēc pieprasījuma

  Kursa ilgums
  Pilnais kurss - 2 dienas, Zināšanu atsvaidzināšanas kurss - 1 diena

  Cena
  Pilnais kurss – 420,00 € ( iesk. PVN)
  Zināšanu atsvaidzināšanas kurss – 200,00 € ( iesk. PVN)

  Vidējais kursa vērtējums – 4.7 / 5.0

  Ja nevarat atrast nevienu piemērotu kursa datumu sarakstā, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu un precizējiet kursa datumu, vai arī mēs vienosimies ar Jums par vispiemērotākiem kursa datumiem.


GWO BST Pirmā palīdzība ( First Aid) / zināšanu atsvaidzināšanas kurss

Mērķauditorija:

Personāls, kas darbojas vēja enerģētikas vai līdzīgā nozarē un kam ir nepieciešams iegūt GWO BST First Aid moduļa sertifikātu.

Kursa mērķis:

Kursa mērķis ir ieviest drošas un efektīvas pirmās palīdzības sniegšanas procedūras vēja enerģētikas nozarē/vēja turbīnu ģeneratoru vidē saskaņā ar GWO First Aid kursu teorētisko un praktisko apmācību ceļā. Drošības pamatu apmācību kurss (Basic Safety Training) ir izstrādāts, lai sniegtu personālam pamatprasmes, lai vispasaules vēja enerģētikas jomā veicamie darbi tiktu veikti drošos apstākļos. Kurss ir izstrādāts speciāli ofšora un onšora uzņēmumu personālam.

 Kursa saturs:

 • Pirmās palīdzības pareiza un droša sniegšanas procesa nozīme saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām un Eiropas Atdzīvināšanas padomes (ERC) un Amerikas Sirds asociācijas vadlīnijām
 • Normālo organisma funkciju, raksturīgāko nopietno un sīko traumu un slimību identificēšana un izskaidrošana
 • Ārkārtas situāciju izprašana un veicamo darbību secība vēja turbīnu ģeneratoru vides apstākļos
 • Pareizas pirmās palīdzības sniegšanas darbības dzīvības glābšanas situācijā, izmantojot primāro apskati A – B – C
 • Pareiza automātiskā ārējā difibrilatora izmantošana (AED)
 • Pareizās pirmās palīdzības sniegšanas darbības normālos apstākļos, sekundārā apskate
 • Pareiza pirmās palīdzības aprīkojuma izmantošana pirmās palīdzības sniegšanas scenārija gaitā
  Informācija par kursu
  Norises vieta
  Rīga, Liepājas iela 34 / Kurzemes prosp. 3

  Norises datumi
  Pēc pieprasījuma

  Kursa ilgums
  Pilnais kurss - 2 dienas, Zināšanu atsvaidzināšanas kurss - 1 diena

  Cena
  Pilnais kurss – 230,00 € ( iesk. PVN)
  Zināšanu atsvaidzināšanas kurss – 150,00 € ( iesk. PVN)

  Vidējais kursa vērtējums – 4.8 / 5.0

  Ja nevarat atrast nevienu piemērotu kursa datumu sarakstā, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu un precizējiet kursa datumu, vai arī mēs vienosimies ar Jums par vispiemērotākiem kursa datumiem.


GWO BST Manuāla kravu pārvietošana ( Manual Handling) / zināšanu atsvaidzināšanas kurss

Mērķauditorija:

Vēja enerģētikas industrijā vai citās līdzīgās nozarēs strādājošais personāls, kam ir nepieciešams GWO BST Manual Handling moduļa sertifikāts.

Kursa mērķis:

Moduļa mērķis ir ar teorētisko un praktisko nodarbību palīdzību mudināt dalībniekus pareizi veikt kravu pārvietošanu manuāli vēja enerģētikas iekārtu vidē, ievērojot drošības noteikumus un GWO Manual Handling prasības. 

 Kursa saturs:

 • Droša un pareiza darba pienākumu izpilde saskaņā ar likumdošanas prasībām tajā reģionā, kurā strādā darbinieks 
 • Darba uzdevuma atsevišķo aspektu identificēšana, kas varētu veicināt iespēju gūt muskuļu/skeleta traumas
 • Droši kravas pārvietošanas paņēmieni manuāli, ieskaitot pareizu aprīkojuma izmantošanu 
 • Traumu pazīmju un simptomu identificēšana saistībā ar nepareiziem kravas pārvietošanas paņēmieniem manuāli un ar to saistīto atskaišu sastādīšanas metodes
 • Problēmu risināšana, kas rodas saistībā ar kravas pārvietošanu manuāli vēja ģeneratoru vidē 
 • Risku mazināšānas veidi, veicot kravu pārvietošanu manuāli 
  Informācija par kursu
  Norises vieta
  Rīga, Liepājas iela 34 / Kurzemes prosp. 3

  Norises datumi
  Pēc pieprasījuma

  Kursa ilgums
  4 stundas

  Cena
  Pilnais kurss – 150,00 € ( iesk. PVN)
  Zināšanu atsvaidzināšanas kurss – 150,00 € ( iesk. PVN)

  Vidējais kursa vērtējums – 4.6 / 5.0

  Ja nevarat atrast nevienu piemērotu kursa datumu sarakstā, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu un precizējiet kursa datumu, vai arī mēs vienosimies ar Jums par vispiemērotākiem kursa datumiem.


GWO BST Ugunsdrošība ( Fire awarness) / zināšanu atsvaidzināšanas kurss

Mērķauditorija:

Vēja enerģētikas industrijā vai citās līdzīgās nozarēs strādājošais personāls, kam ir nepieciešams GWO BST Fire Awareness moduļa sertifikāts.

Kursa mērķis:

Moduļa mērķis ir ar teorētisko un praktisko nodarbību palīdzību sniegt dalībniekiem zināšanas un prasmes, lai novērstu ugunsgrēku rašanos, veiktu atbilstošu un pareizu sākotnējo ugungrēku novērtēšanu, vadītu personāla evakuācijas procedūru, nodrošinot to, ka visi cilvēki tiek evakuēti un uzskaitīti nekontrolējama ugunsgrēka apstākļos, ka arī, ja tiek uzskatīts, ka tas ir droši – efektīvi izdzēst sākotnējo ugunsgrēku, izmantojot pareizo ugunsdzēšanas aprīkojumu.  

 Kursa saturs:

 • Ugunsgrēka attīstība un izplatīšanās
 • Ugunsgrēka rašanās cēloņi vēja ģeneratoru vidē un ar to saistītais apdraudējums
 • Jebkādu ugunsgrēka pazīmju identificēšana vēja ģeneratoru vidē
 • Rīcības plāni vēja ģeneratoru vidē, ieskaitot dūmu atklāšanu un evakuācijas procedūras
 • Pareiza rīcība, atklājot ugunsgrēku, ieskaitot pareizu ugunsdzēšamo aparātu izmantošanu vēja ģeneratoru vidē
  Informācija par kursu
  Norises vieta
  Rīga, Liepājas iela 34 / Kurzemes prosp. 3

  Norises datumi
  Pēc pieprasījuma

  Kursa ilgums
  4 stundas

  Cena
  Pilnais kurss – 150,00 € ( iesk. PVN)
  Zināšanu atsvaidzināšanas kurss – 150,00 € ( iesk. PVN)

  Vidējais kursa vērtējums – 4.6 / 5.0

  Ja nevarat atrast nevienu piemērotu kursa datumu sarakstā, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu un precizējiet kursa datumu, vai arī mēs vienosimies ar Jums par vispiemērotākiem kursa datumiem.


GWO BST Izdzīvošana jūrā ( Sea Survival) / zināšanu atsvaidzināšanas kurss

Mērķauditorija:

Atkrastes vēja turbīnu vidē strādājošais personāls vai līdzīgu nozaru darbinieki, kam ir nepieciešamas GWO BST “Izdzīvošana jūrā” moduļa sertifikāts.

Kursa mērķis:

GWO BST moduļa “Izdzīvošana jūrā”  mērķis – ar teorētisko un praktisko nodarbību palīdzību sniegt kursa dalībniekiem pamatzināšanas un prasmes, kā jārīkojas un kādi profilaktiskie pasākumi ir jāveic, strādājot atkrastes vidē, sākot no pārvietošanās no kuģa līdz vēja turbīnai un otrādi, kā arī veicot darbus vēja turbīnā normālos apstākļos un ārkārtas situācijās. 

 Kursa saturs:

 • Hipotermijas un noslīkšanas radītie riski un simptomi
 • Dažādu dzīvības glābšanas iekārtu, individuālo aizsarglīdzekļu un individuālo pretkritiena aizsarglīdzekļu trūkumi un priekšrocības, kas parasti tiek izmantoti atkrastes vēja enerģētikas nozarē. Spēja tos pareizi uzvilkt un izmantot
 • Riski saistībā ar pārvietošanās operācijām (dinamiskām/statiskām – statiskām/dinamiskām)
 • Droša pārvietošanās no kuģa līdz piestātnei un no kuģa līdz vēja turbīnai
 • Ārkārtas un drošības pasākumi uz instalācijām, kuģiem un vēja turbīnām
 • Meklēšanas un glābšanas operācijas (Search and Rescue), Pasaules Jūras avāriju un drošības sistēmas (Global Maritime Distress and Safety System – GMDSS)
 • Atdzīvināšanas prasmes un pirmās palīdzības sniegšana “cilvēkam aiz borta” 
 • Evakuācija no vēja turbīnas ūdenī, izmantojot glābšanās aprīkojumu
 • Individuālo un kolektīvo glābšanās pasākumu pielietošana uz ūdens
  Informācija par kursu
  Norises vieta
  Rīga, Liepājas iela 34 / Kurzemes prosp. 3

  Norises datumi
  15.02.2018 - 16.02.2018
  01.03.2018 - 02.03.2018
  15.03.2018 - 16.03.2018
  29.03.2018 - 30.03.2018

  Kursa ilgums
  Pilnais kurss - 1.5 dienas, Zināšanu atsvaidzināšanas kurss - 1 diena

  Cena
  Pilnais kurss – 590,00 € ( iesk. PVN)
  Zināšanu atsvaidzināšanas kurss – 440,00 € ( iesk. PVN)

  Vidējais kursa vērtējums – 5.0 / 5.0

  Ja nevarat atrast nevienu piemērotu kursa datumu sarakstā, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu un precizējiet kursa datumu, vai arī mēs vienosimies ar Jums par vispiemērotākiem kursa datumiem.


GWO BST Onshore / zināšanu atsvaidzināšanas kurss

Mērķauditorija:

Atkrastes vēja turbīnu vidē strādājošais personāls vai līdzīgu nozaru darbinieki, kam ir nepieciešamas GWO BST Onshore sertifikāts vai tā atjaunošana.

Kurss ietver sekojošus moduļus:

 • Darbs augstumā
 • Pirmā palīdzība
 • Manuāla kravu pārvietošana
 • Ugunsdrošībа

Zināšanu atsvaidzināšanas kurss ietver sekojošus moduļus:

 • Darbs augstumā zināšanu atsvaidzināšanas kurss
 • Pirmā palīdzība zināšanu atsvaidzināšanas kurss
 • Manuāla kravu pārvietošana zināšanu atsvaidzināšanas kurss
 • Ugunsdrošībа zināšanu atsvaidzināšanas kurss

 

  Informācija par kursu
  Norises vieta
  Rīga, Liepājas iela 34 / Kurzemes prosp. 3

  Norises datumi
  12.02.2018 - 16.02.2018

  Kursa ilgums
  Pilnais kurss - 5 dienas, Zināšanu atsvaidzināšanas kurss - 3 dienas

  Cena
  Pilnais kurss – 931,00 € ( iesk. PVN)
  Zināšanu atsvaidzināšanas kurss – 667,00 € ( iesk. PVN)

  Vidējais kursa vērtējums – 5.0 / 5.0 

  Ja nevarat atrast nevienu piemērotu kursa datumu sarakstā, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu un precizējiet kursa datumu, vai arī mēs vienosimies ar Jums par vispiemērotākiem kursa datumiem.


GWO BST Offshore / zināšanu atsvaidzināšanas kurss

Mērķauditorija:

Atkrastes vēja turbīnu vidē strādājošais personāls vai līdzīgu nozaru darbinieki, kam ir nepieciešamas GWO BST Offshore sertifikāts vai tā atjaunošana.

Kurss ietver sekojošus moduļus:

 • Darbs augstumā
 • Pirmā palīdzība
 • Manuāla kravu pārvietošana
 • Ugunsdrošībа
 • Izdzīvošana jūrā

Zināšanu atsvaidzināšanas kurss ietver sekojošus moduļus:

 • Darbs augstumā zināšanu atsvaidzināšanas kurss
 • Pirmā palīdzība zināšanu atsvaidzināšanas kurss
 • Manuāla kravu pārvietošana zināšanu atsvaidzināšanas kurss
 • Ugunsdrošībа zināšanu atsvaidzināšanas kurss
 • Izdzīvošana jūrā zināšanu atsvaidzināšanas kurss

 

  Informācija par kursu
  Norises vieta
  Rīga, Liepājas iela 34 / Kurzemes prosp. 3

  Norises datumi
  12.02.2018 - 18.02.2018

  Kursa ilgums
  Pilnais kurss - 6.5 dienas, Zināšanu atsvaidzināšanas kurss - 4 dienas

  Cena
  Pilnais kurss – 1467,00 € ( iesk. PVN)
  Zināšanu atsvaidzināšanas kurss – 1029,00 € ( iesk. PVN)

  Vidējais kursa vērtējums – 5.0 / 5.0 

  Ja nevarat atrast nevienu piemērotu kursa datumu sarakstā, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu un precizējiet kursa datumu, vai arī mēs vienosimies ar Jums par vispiemērotākiem kursa datumiem.


Praktiskā darba mācību bāze


Vai Jūs zinājāt?

Turpmākos piecus punktus ir noteikusi Veselības, darba drošības un vides aizsardzības komiteja. Saskaņā ar noteikumiem par darbu augstumā, Jums ir jānodrošina šādi nosacījumi:

 • Visi veicamie darbi augstumā tiek pienācīgi plānoti un organizēti
 • Visi darbinieki, kas ir iesaistīti darbos augstumā, ir atbilstoši kompetenti
 • Ir veikts risku novērtējums saistībā ar darbu augstumā, kā arī tiek izvēlēts un pielietots atbilstošais aprīkojums
 • Tiek ņemti vērā visi riski, strādājot uz vai blakus trauslām virsmām
 • Aprīkojums, kas tiek izmantots darbam augstumā, ir pienācīgi pārbaudīts un apkalpots
 • Noteikumi par darbu augstumā, 2005.


  Īpaša sagatavošana

  Personāls, kas veic iekārtu tehnisko apkopi un remontu ir atbildīgs par drošības normatīvu ievērošanu un avārijas situācijas neizraisīšanu darba izpildes gaitā, tāpēc atbildīgajam personālam jāiziet īpašu apmācību un instruktāžu.


  Pieteikums

  Pieteikties kursiem Jūs varat, aizpildot pieteikuma veidlapu vai sazinoties ar mums info@iqtc-riga.eu.