Atjaunojamā enerģija

Atjaunojamā enerģija

Ekonomiskā attīstība ir atkarīga no pietiekoša energoresursu daudzuma. Elektroenerģijas pieprasījuma pieaugums un straujšs tradicionālās elektroenerģijas patēriņa cenu kāpums liek meklēt jaunus risinājumus atjaunojamo energoresursu virzienā. Attiecīgi tiek izstrādāta jauna infrastruktūra un tehnoloģijas, lai ražotu elektroenerģiju dažādos veidos.

“IQTC” sadarbībā ar TÜV Rheinland piedāvā kompleksu pakalpojumu pieeju atjaunojamās elektroenerģijas jomā. Mēs varam nodrošināt apkalpojošā personāla sagatavošanu darbam ar vēja un saules enerģijas konstrukcijām līdz minēto konstrukciju tehniskajai apkalpošanai un attiecīgu testēšanas darbu veikšanai.

Mēs sagatavojam vēja ģeneratoru un saules kolektoru (bateriju) tehniskās apkalpošanas speciālistus.

Vēja ģeneratoru tehniskās apkalpošanas kursi

Vēja turbīnu rotora spārnu tehniskā ekspluatācija un apkalpošana

Mērķauditorija:

Kurss ir paredzēts personām, kas vēlas strādāt atjaunojamo energoresursu nozarē, jo īpaši vēja enerģijas nozarē, un apgūt vēja turbīnu rotora spārnu tehniskās ekspluatācijas un apkalpošanas specialitāti.

Kursa mērķis:

Kursa mērķis ir sagatavot kvalificētus speciālistus vēja turbīnu rotora spārnu tehniskās ekspluatācijas un apkalpošanas jomā. Kursa laikā tiks apgūtas konstrukciju pārbaudes un remontdarbu veikšanas metodes. Kursa dalībnieki darbosies ar konstrukcijām, kas ir izgatavotas no kompozītmateriāliem uz polimēra matricas pamata.

Kursa saturs:

 • Vēja turbīnu rotora spārnu ražošanas tehnoloģijas
 • Remontdarbu un izmantojamo materiālu klasifikācija
 • Remontdarbu veikšanas metodes un tehnoloģijas
 • Drošības pasākumi darbu organizēšanas procesā
 • Darba drošība, strādājot augstumā (Working ar height)
 • Individuālo aizsardzības līdzekļu izmantošana, drošinājumu veidi,
  koleģiālā sadarbība un rīcība ārkārtas situācijās
 • Elektrodrošība neelektrotehniskajam personālam (EuP)
 • Prakstiskās nodarbības
 • Eksāmens

Vēja turbīnu tehniskās apkalpošanas speciālists (1. modulis)

Mērķauditorija:

Kurss ir paredzēts visiem tiem, kas vēlās darboties atjaunojamās enerģētikas, it īpaši, vēja enerģētikas nozarē, un iegūt specialitāti “Vēja turbīnu tehniskās apkalpošanas speciālists”.

Kursa mērķis:

Kursa mērķis – sniegt klausītājiem teorētiskās zināšanās un veidot praktiskās iemaņas, kas ir nepieciešamas vēja ģeneratoru tehniskās apkalpošanas īstenošanai, kas savukārt ietver vēja ģeneratora konstrukciju, pamatsastāvdaļu un sistēmu izpēti, izpratni par drošības noteikumiem un pasākumiem, kā arī zināšanas un prasmes saistībā ar elektriskām shēmām un elektriskām mērierīcēm.

Kursa saturs:

 • Ievads atjaunojamās enerģētikas nozarē. Vēja enerģētika: tās vēsture, stāvoklis un attīstības perspektīvas
 • ES tiesiskie regulējumi, normas un standarti vēja enerģētikas nozarē
 • Vēja ģeneratora principiālā uzbūve
 • Drošības noteikumi un pasākumi
 • Vēja ģeneratora pamatsistēmas
 • Vēja ģeneratoru ekspluatēšanas un apkalpošanas principi
 • Prakstiskās nodarbības
 • Eksāmens

Jūsu iekārtu pārbaude

Sadarbībā ar mūsu partneri TÜV Rheinland mēs varam veikt Jūsu atjaunojamo energoresursu iekārtu testēšanu un sniegt ieteikumus, lai nodrošinātu Jūsu iekārtu atbilstību visiem nepieciešamajiem starptautiskajiem standartiem.

Jebkura veida testēšanai enerģētikas nozarē jāatbilst pieņemtajiem energoefektivitātes standartiem.

Iegūtā sertifikācija enerģētikā ir:

 • atbilstība starptautiskajiem standartiem un apliecinājums tam, ka uzņēmums ir ieviesis darbojošās pārvaldības sistēmas;
 • spēja izmantot videi draudzīgas, “zaļās” programmas.

Sertifikācija enerģētikas nozarē

Sertifikācija enerģētikas nozarē atver durvis daudzās jomās tām organizācijām, kas izpilda programmas energoefektivitātes īstenošanā.

Mūsdienu sertifikācija enerģētikā ir rīks, kas palīdz nodrošināt šādus nosacījumus:

 • elektroenerģijas ģenerēšana no atjaunojamiem enerģijas avotiem
 • ekoloģiskā vērtība
 • drošība

Sertifikācija enerģētikas nozarē – tā ir nākotne, ko var padarīt par reālu jau šodien.


Mācieties pie praktiķiem un paši kļūstiet praktiķi!

Pievienojieties mums, aizpildot pieteikuma veidlapu vai sazinoties ar mums pa tiešo.